Politus

Per a mobles, neteja i polís. Molt eficaç.

6,50