LLEIXIU

El lleixiu de sempre. Desinfecta poderosament.

1,30