Guants de Làtex

Aquest producte és útil per a manipular aliments, protegir les mans de productes de neteja agressius o per a rentar els plats còmodament sense que aquests rellisquin. També, serveixen per a labors de jardineria.

14,00